KONSTRUKSJONSENDRINGLastberegning og dimensjonering

Ending av bærevegger

Om du ønsker å fjerne en bærevegg eller lage større åpninger, er det viktig med prosjekterte løsninger som kan dokumenteres og som danner grunnlag for arbeidet til ansvarlig utførende. Vi utfører lastberegning for de ulike lasttypene som veggen utsettes for og deretter dimensjoneres bjelker, søyler og nødvendig opplegg med hensyn til ulike sikkerhetsfsktorer og kontroller i ulike grensetilstander. Basert på denne prosjekteringen utarbeides arbeidstegninger for ansvarlig utførende.

Fundamenter og kjellervegger under terreng

Skal du grave ut kjeller eller underetasje og plasstøpe betongvegger under terreng som er utsatt for sidetrykk fra tilbakefylling, bistår vi med dimensjonering, armering- og arbeidstegning for vegger, fundamenter og gulv.

Ansvar, sikkerhet og søknadsplikt

Oppføring og endring av bærende konstruksjoner omfattes av plan- og bygningslovens (PBL) §20-1 og er søknadspliktig med krav om bruk av ansvarlig foretak etter PBL §20-3. Slike arbeider må ansvarsbelegges både i prosjekteringen og i utførelsen, dette for å ivareta sikkerhet mot sammenbrudd i bygget og for å ivareta sikkerheten for de som oppholder seg i bygningen.

Er du usikker på hva som er bærekonstruksjon i ditt bygg, bistår Lillestrøm Byggteknikk med avklaring av dette dette for så å gi et uforpliktet tilbud på prosjekteringen.

Ansvarlig prosjekterende konstruksjonssikkerhet Lillestrøm Byggteknikk AS hjelper deg hele veien frem til ønsket resultat.

Lillestrøm Byggteknikk AS | post@lbtek.no | +47 920 80 950 | Org.nr. 828583972 MVA