Priser er oppgitt eks.mva. og er veiledende.

Prisene vil kunne variere ut fra prosjektets størrelse, kompleksitet og ulike rammebetingelser.

  • Konsultasjon/befaring er vederlagsfritt, med mindre annet er avtalt.
  • Søknadstegninger for mindre endringer på eksisterende bygg fra kr. 6.000,-
  • Søknadstegninger for større tiltak på eksisterende bolig fra kr. 15.000,-
  • Søknadstegninger for hel enebolig fra kr. 20.000,-
  • Komplett byggesøknad inkludert nabovarsling og ferdigattest fra kr. 15.000,-
  • Søknad om dispensasjon kr. 6.000,-
  • Arbeid etter medgått tid kr. 700,- pr. halvtime.
  • For andre tjenester, beregninger, rådgivning eller annen utredning, kontakt oss for et uforpliktet tilbud.

Lillestrøm Byggteknikk AS | post@lbtek.no | +47 920 80 950 | Org.nr. 828583972 MVA