Priser er oppgitt eks.mva. og er veiledende.

Prisene vil kunne variere ut fra prosjektets størrelse, kompleksitet og ulike rammebetingelser.

  • Konsultasjon/befaring er vederlagsfritt, med mindre annet er avtalt.
  • Arbeid etter medgått tid kr. 700,- pr. halvtime.
  • Søknadstegninger for mindre endringer på eksisterende bygg kr. 6000,-
  • Søknadstegninger for større tiltak på eksisterende bolig kr. 15000,-
  • Søknadstegninger for hel enebolig kr. 20000,-
  • Søknadstegninger større enebolig eller 2-mannsbolig kr. 30000,-
  • Komplett byggesøknad inkludert nabovarsling og ferdigattest kr. 15000,-
  • Komplett søknad uten ansvarsrett og der det ikke kreves uttalelser fra naboer eller annen myndighet kr. 6000,-
  • For andre tjenester, beregninger, rådgivning eller annen utredning, kontakt oss for et uforpliktet tilbud.

Lillestrøm Byggteknikk AS | post@lbtek.no | +47 920 80 950 | Org.nr. 828583972 MVA