Løvenskioldvei 2 – Kostnadsberegning av skaderapport

Tuterudveien 13 – Arkitekttjenester, forprosjektering og byggesøknad

Statsråd Ihlens vei 41 A – Arkitekttjenester, forprosjektering og byggesøknad

Otto Blehrs vei 24 – Oppmåling, beskrivelse og kostnadsberegning av byggestopp

Øvre Hemsedalsvegen 1166 – Arkitekttjenester, forprosjektering og byggesøknad

Øvre Rælingsveg 24 – Arkitekttjenester, forprosjektering og byggesøknad

Sagdalsveien 41 – Faglig rapport og kostnadsberegning

Tuterudveien 7 – Arkitekttjenester, konstruksjonssikkerhet og byggesøknad

Tuterudstubben 9B – Byggesøknad

Statsråd Ihlens vei 74 A – Arkitekttjenester, forprosjektering og byggesøknad

Ringsjøvegen 95 – Faglig rapport og kostnadsberegning

Tormods vei 13A – Arkitekttjenester og byggesøknad

Gauteidvegen 194 – Arkitekttjenester, geoteknikk, konstruksjonssikkerhet og byggesøknad

Skogfaret 25 – Byggesøknad

Tuterudkroken 10 – Arkitekttjenester, forprosjektering, konstruksjonssikkerhet og byggesøknad

Ragnhild Schibbyes vei 41 – Arkitekttjenester og byggesøknad

Jølsengata 1 – Arkitekttjenester og byggesøknad

Waldemar Thranes gate 34 – Byggesøknad og brannprosjektering

Ole Tømtes veg 4 – Arkitekttjenester, konstruksjonssikkerhet og byggesøknad

Fredheimkvartalet – Prosjektutvikling

Tiriltungeveien 10 – Konstruksjonssikkerhet

Per Gynts vei 8 – Byggesøknad

Konvallveien 26 – Byggesøknad

Hangerslettvegen 396 – Byggesøknad

Brogata 10 – Konstruksjonssikkerhet, brannprosjektering og byggesøknad

Tiriltungeveien 9 – Arkitekttjenester, byggesøknad og prosjektering

Storgata 35 – Uavhengig kontroll

Vestengveien 13B – Konstruksjonssikkerhet, søknadstegninger og byggesøknad

Asak Kirkevei 138 – Arkitekttjenester og byggesøknad

Brådalshøgda 15 – Byggesøknad

Svingen 16 – Kostnadsberegning skaderapport

Lillestrøm Byggteknikk AS | post@lbtek.no | +47 920 80 950 | Org.nr. 828583972 MVA