Etablering og utvikling

Lillestrøm Byggteknikk AS bistår entreprenører med etablering av systemer for anbudsprosesser og kalkuasjonsrutiner og kan gi opplæring i faglig gjennomføring og bruk av systemer.

Vi bistår med alt fra oppstart og kartlegging av ressursbehov, etablering av systemer til oppbygging av maler og rutiner med grundig opplæring i hele anbudsprosessen slik at ansatte blir i stand til å ta totalansvar gjennom hele anbudsprosessen.

Med bred og tung arbeidserfaring innen totalentrepriser i ulike bygningskategorier, kan vi tilføre fagkunnskap til deres ansatte som vil gjøre din bedrift godt rustet og mer konkurransedyktig.

Våre tjenester under etablering og utvikling:

  • Kartlegging ressursbehov
  • Etablering av kalkulasjonsystemer
  • Anbudsprosesser
  • Kalkulasjons-rutiner
  • Mal-oppsett og kunnskapsbank
  • Tverrfaglig kunnskapsutveksling