Etablering og utvikling

  • Etablering av kalkulasjonsystemer
  • Kalkulasjons-rutiner
  • Anbudsprosesser
  • Mal-oppsett og kunnskapsbank
  • Tverrfaglig kunnskaps-utveksling

Lillestrøm Byggteknikk AS bistår entreprenører med etablering og opplæring av systemer og kalkulasjonsrutiner, etablerer gjennomarbeidede planer for anbudsprosesser og bruk av programvarer.

Vi bistår med alt fra oppstart med kartlegging av ressursbehov og etablering av systemer til oppbygging av maler og rutiner med grundig opplæring i hele anbudsprosessen slik at ansatte blir i stand til å ta totalansvar gjennom hele anbudsprosessen.

Med bred og tung arbeidserfaring innen totalentrepriser i ulike bygningskategorier, tilfører vi fagkunnskap til dine ansatte som vil gjøre din bedrift godt rustet og mer konkurransedyktig.