15 års erfaring med kalkulasjon og anbudsledelse

  • Mengdeberegning
  • Beskrivelsestekster
  • Ressurs-kalkulasjon
  • Suksessiv kostnadskontroll
  • Budsjettering

Lillestrøm Byggteknikk AS mengdeberegner, beskriver og kalkulerer i ulike byggesaker. Med bred og tung arbeidserfaring innen totalentrepriser i ulike bygningskategorier, bistår vi med mengdebeskrivelser og ressurskalkulerer i programmet ISY ByggOffice. Vi utarbeider detaljerte kalkyler med tidsforbruk, timekostnad, materialforbruk og materialkostnad.

Vi har også lang erfaring med tilbudsvurdering der vi gransker risiko og uforutsett, gjør en markedsvurdering og utformer viktige tilbuds-forutsetninger.

Vi utfører også suksessiv kostnadskontroll og tidligfasevurderinger der vi setter opp budsjetter for ditt prosjekt. Gjennom programmet ISY Calcus utfører vi raske beregninger basert på de største kostnadsdriverne i prosjektet. Ved suksessiv endring av de geometriske kostnadsdriverne kan vi hele tiden holde en oppdatert kalkyle med grunnlag i markedspriser som er oppdatert og dokumentert. Dette gjør at du raskt kan se lønnsomheten i prosjektet og gjøre grundige og raske beslutninger uten å gå ut i markedet.