• Mengdeberegninger
  • NS3420 beskrivelsestekster
  • Ressurs-kalkulasjon
  • Suksessiv kostnadskontroll
  • Budsjettering

Lillestrøm Byggteknikk AS utfører tidligfasevurderinger og suksessiv kostnadskontroll der vi setter opp budsjetter for ditt prosjekt. Gjennom programmet ISY Calcus utfører vi raske beregninger basert på de største kostnadsdriverne i prosjektet. Ved suksessiv endring kostnadsdriverne for de ulike geometriske variablene, kan vi hele tiden holde en oppdatert kalkyle knyttet opp mot kontinuerlig oppdaterte priser hentet fra et stort knippe gjennomførte prosjekter med reelle regnskapstall fra Oslo og sentrale østlandsområdet. Dette gjør at du raskt kan se lønnsomheten i prosjektet og gjøre grundige og raske beslutninger uten å gå ut i markedet. Denne metoden gjør at du suksessivt kan ende opp med en detaljert priset mengde-beskrivelse.

Med bred og tung arbeidserfaring innen totalentrepriser i ulike bygningskategorier, kan vi også bistå med NS3420-mengdebeskrivelser og ressurskalkulerer i programmet ISY ByggOffice. Vi utarbeider detaljerte kalkyler med tidsforbruk, timekostnad, materialforbruk og materialkostnad.

Vi har også lang erfaring med tilbudsvurdering der vi gransker risiko og uforutsett, gjør en markedsvurdering og utformer viktige tilbuds-forutsetninger.