Budsjettarbeider

For viktige beslutninger med behov for forutsigbare budsjetter og dokumenterte priser, leverer vi både tidligfasevurderinger ved for eksempel tomtekjøp og suksessivt kostnadskontroll i utvikling av skisse-faser.

Gjennom programmet ISY Calcus utfører vi effektive og nøyaktige beregninger basert på først og fremst de største kostnadsdriverne i prosjektet. Ved suksessiv endring av geometriske variabler innenfor disse kostnadsdriverne, kan vi hele tiden holde en oppdatert kalkyle knyttet opp mot en kontinuerlig oppdatert prisbank hentet fra regnskapstall i gjennomførte prosjekter fra hele Oslo og sentrale østlandsområdet. Dette gjør at man raskt kan se lønnsomheten i prosjektet og gjøre grundige og raske beslutninger uten å gå ut i markedet. Metoden gjør også at man suksessivt ender opp med en detaljert priset mengde-beskrivelse.

Ved oppgjør eller sammenstilling tilbake i tid, kan vi også med tilbakestille prisgrunnlag til ulike årstall.

Kalkulasjon

For totalentrepriser i tilbudsfasen eller prosjekter i gjennomføringsfasen, tilbyr vi mengdeberegninger og beskrivelser for innkjøp, samt bistår med ressurskalkulasjon for egenproduksjon. Vi har bred og tung arbeidserfaring med anbudsledelse innen totalentrepriser for større boligprosjekter, næringsbygg og rehabilitering.

Kostnadsberegninger

Vi leverer også kostnadsberegninger og fagrapporter for dokumentasjon av feil og mangler i boliger. Slike forhold dokumenteres opp mot relevante bestemmelser i regelverket, der fagmessig utbedring beskrives og mengdeberegnes med oppmålinger. Det hele kostnadsberegnes med oppdaterte dokumenterte priser.

Våre tjenester ved budsjettering, kalkulasjon og kostnadsberegninger:

  • Budsjettarbeider
  • Suksessiv kostnadskontroll
  • Mengdeberegninger
  • Mengdebeskrivelser
  • NS3420-beskrivelser
  • Ressurskalkulasjon
  • Fagrapporter
  • Kostnadsberegninger