Arkitekt-tjenester

  • Løsningsforslag
  • 3D-modellering
  • Søknads-tegninger
  • Byggesøknad
  • For-prosjektering
  • Tilbudsgrunnlag

Lillestrøm Byggteknikk AS er et lite selskap som eies og drives av Espen Eriksen, som er bachelorutdannet bygningskonstruktør, fagskoleingeniør, har svennebrev som tømrer samt fagbrev i forskaling og betong. Vi tilbyr arkitekttjenester hvor vi bidrar med kostnadseffektive løsninger, 3D-modellerer, utarbeider byggesøknadstegninger, byggesøker og innhenter byggetillatelser. Vi kan i tillegg utføre tverrfaglig for-prosjektering og utarbeide komplett tilbudsgrunnlag for tilbudskonkurranser.
Med over 30 års erfaring i bygge-bransjen både som utførende og prosjekterende kjenner vi de utfordringer en utbygger kan stå ovenfor, og kan med denne kompetanse sikre at prosjektet gjennomføres iht. kontrakt og faste kostnadsrammer.

Har du en ide og ønsker en uforpliktet prat eller et tilbud på noen av våre tjenester for gjennomføring av ditt prosjekt, er du velkommen til å kontakte oss ved å ringe oss eller sende en epost.