Arkitekt-tjenester

Lillestrøm Byggteknikk AS utarbeider søknadstegninger, byggesøknader for innhenter byggetillatelser og ferdigattester. Vi står som ansvarlig søker og ansvarlig prosjekterende for arkitekturprosjektering.

Vi tilbyr også mulighetsstudie, skisseprosjekt med suksessiv kostnadskontroll, forprosjekterer og utvikler nødvendige beskrivelser med tegningsgrunnlag for tilbuds-innhenting av utførende entrepriser. Vi jobber for totaløkonomisk lønnsomhet i prosjektene der vi kan bidra med gode kostnadseffektive løsninger som reduserer byggekostnaden, optimaliserer driftskostnader og skaper merverdi også ved evt. videresalg. 

Lillestrøm Byggteknikk AS eies og drives av Espen Eriksen som er bachelorutdannet bygningskonstruktør, fagskoleingeniør, fag- /svennebrev i tømrerfaget og betong/forskaling.
Med over 30 års erfaring i bygge-bransjen både som utførende og prosjekterende kjenner vi de utfordringer en utbygger kan stå ovenfor, og kan med denne kompetanse bidra til at prosjektet gjennomføres iht. kontrakt og faste kostnadsrammer.

Har du en ide og ønsker en uforpliktet prat eller ønsker et tilbud på noen av våre tjenester for gjennomføring av ditt prosjekt, er du velkommen til å kontakte oss ved å ringe eller sende en epost.

Våre arkitekttjenester:

  • Mulighetsstudie
  • Løsningsforslag
  • 3D-modellering
  • Arkitektur-prosjektering
  • Søknadstegninger
  • Byggesøknad
  • Forprosjektering
  • Tilbudsgrunnlag