Etablering / utvikling

Om du skal etablere ny bedrift eller ønsker opplæring av ansatte i eksisterende bedrift, bistår Lillestrøm Byggteknikk AS med etablering av systemer og kalkulasjonsrutiner, gjennomføring av anbudsprosesser og bruk av programvare.

Med bred og tung arbeidserfaring med kalkulasjonsledelse innen totalentrepriser i ulike bygningskategorier, kan vi bistå med grundig opplæring av ansatte for innarbeidelse av gode rutiner og gjennomarbeidede prinsipper for gjennomføring av anbudsregning, både som underentreprenør og som toalentreprenør.

Vi bistår med alt fra oppstart med kartlegging av ressursbehov og etablering av systemer til oppbygging av maler og rutiner med grundig opplæring i hele anbudsprosessen slik at ansatte blir i stand til å ta totalansvar gjennom hele anbudsprosessen.

Etablering av systemer og rutiner:

 • Ansvarsmatrise
 • Ressursmatrise (Intern, ekst., hardware, software, inndata, etc.)
 • Lagring og informasjonsflyt
 • Firmastandarder
 • Programvarer
 • Integreringer og koblinger
 • Malprosjekter
 • Kalkylemaler
 • Prosessmal
 • Ressursbank
 • Erfaringsbank
 • Forbedringer
 • Effektivisering

Opplæring for følgende prosess vil være som følger:

 • Markedsoppfølging og overvåkning
 • Gransking av tilbudsgrunnlag
 • Taktiske valg
 • Fremdrift og prioriteringer
 • Mengdemodellering (ArchiCad)
 • Mengdebeskrivelser
 • Tilbudsforespørsler og leveranser
 • Ressurskalkulasjon (egenproduksjon)
 • Oppfølging tilbudsforespørsler
 • Sammenstilling og evaluering av mottatte tilbud
 • Innstilling og vedståelse
 • Riggkalkyle
 • Vurdering risiko og uforutsett
 • Oppgaveforståelse og forbehold
 • Tilbudsbrev og vedlegg
 • Oppfølging, forhandling, erfaringsoverføring
 • Etablering og gjennomføring

Tilleggsopplæring for totalentreprenør:

 • Grunnforhold (utførelse, ansvar, risiko og valg)
 • Fundamentering (prinsipper og kostnadseffektive løsninger)
 • Råbygg (strategiske valg og metoder)
 • Generelle håndverksfag (metoder og besparelser)
 • Tekniske fag (Forståelse og omfang)
 • Prosjektering (Ansvar og valg)
 • Generelle beskrivelser
 • NS3420
 • Enhetstider
 • Konkurransefortrinn
 • Utvikling
 • Automatisering

ArchiCad

Ønsker du å lære å tegne og 3D-modellere i ArchiCad, tilbyr vi effektiv opplæring slik at du er i stand til å tegne hva du måtte ønske innen bygg og konstruksjoner for mengdekontroll, visualisering, IFC-utveksling og produksjon av tegninger.

Kalkulasjonsavdeling
Utvikling