Etablering og utvikling kalkulasjon

Lillestrøm Byggteknikk tilbyr kompetanse innen kalkulasjon og anbudsledelse, hvor vi hjelper til med alt fra etablering av systemer til opplæring i kalkyleprogrammer.

Med bred og tung arbeidserfaring innenfor anbudsledelse for totalentrepriser i ulike bygnings-kategorier, kan vi bidra med rutiner og metodikk, slik at ansatte blir i stand til å ta totalansvar gjennom hele anbudsprosessen.
Vi gjør bedriften i stand til å få full kontroll på selvkostkalkylen, slik at disse dataene kan gjenbrukes for driftsbudsjett knyttet opp til avregning for produksjonsoppfølging.

Kalkulasjonsavdeling
Utvikling