Dokumentasjon

Har du kjøpt/solgt eller tenkt å kjøpe/selge en bolig, men er usikker på om boligen samsvarer med salgsopplysninger og byggesaksarkivet for din bolig? Vi tilbyr gransking av disse dokumentene for å sikre at eventuelle skjulte feil og mangler ikke følger boligen.

Lillestrøm Byggteknikk AS har tverrfaglig byggkompetanse og lang arbeidserfaring innen bygg og prosjektledelse. Vi inspiserer boligen og samler inn nødvendig dokumentasjon og utarbeider en faglig rapport som dokumenterer eventuelle mangler og avvik. Har god kunnskap og erfaring fra ulike rettstvister, der vi utarbeider mengdebeskrivelse og kostnadsberegner hele byggesaken med oppdaterte og dokumenterbare markedspriser som vil danne grunnlaget for et rettslig krav om rettelse eller prisavslag.

Vi benytter oss av de mest oppdaterte og pålitelige kildene for å sikre at våre beregninger er så nøyaktige som mulig. Vi tar også hensyn til lokale forhold og markedstrends, slik at du kan være sikker på at du får en rettferdig og realistisk beregning av kostnadene i en eventuelle boligtvist.