Feil og mangler

Har du kjøpt/solgt eller tenkt å kjøpe/selge en bolig, men er usikker på om boligen samsvarer med salgsopplysninger og byggesaksarkivet for din bolig? Vi tilbyr gransking av disse dokumentene for å sikre at eventuelle skjulte feil og mangler ikke følger boligen.

Lillestrøm Byggteknikk AS bistår med faglig rådgivning og kostnads-beregninger i ulike skadesaker og boligtvister. Rapporter og kostnadsberegninger dokumenteres grundig for bruk i rettstvister.

Lillestrøm Byggteknikk AS har tverrfaglig byggkompetanse og lang arbeidserfaring innen bygg og prosjektledelse. Vi inspiserer boligen og samler inn nødvendig dokumentasjon og utarbeider en faglig rapport som dokumenterer eventuelle mangler og avvik. Har god kunnskap og erfaring fra ulike rettstvister, der vi utarbeider mengdebeskrivelse og kostnadsberegner byggesaken med oppdaterte og dokumenterbare markedspriser som vil danne grunnlaget for rettslig krav om rettelse eller prisavslag.

Vi benytter oppdaterte og dokumenterte priser for å sikre nøyaktige beregninger hvor vi tar hensyn til lokale forhold og markedstrends, slik at du kan være sikker på at du får en rettferdig og realistisk beregning av kostnadene i en eventuelle boligtvist.

Våre kunder er private boligeiere, takstmenn, advokater og entreprenører.

Radon

Leier du ut bolig eller del av bolig, er du som utleier pliktig til å dokumentere og holde radonkonsentrasjon i boligen på et forsvarlig nivå. Lillestrøm Byggteknikk AS utfører målinger og dokumenterer målinger som blir gjennomført i henhold til Statens stråleverns «Måleprosedyre for radon i boliger»

Ønsker du en en gjennomgang av din sak, er du velkommen til å ringe for en uforpliktet prat, eller sende oss en henvendelse på epost.