Kalkulasjon / Økonomi

Lillestrøm Byggteknikk AS mengdeberegner og kalkulerer i ulike prosjekter og byggesaker. Med bred og tung arbeidserfaring innen totalentrepriser i ulike bygningskategorier bistår vi med mengdebeskrivelser og ressurskalkulerer i programmet ByggOffice. Her får du detaljert kalkyle med timeforbruk, timekost, materialforbruk og materialkostnad. Vi utfører også suksessiv kostnadskontroll og tidligfasevurderinger der vi setter opp budsjetter for ditt prosjekt. Gjennom programmet ISYCalcus utfører vi raske beregninger basert på de største kostnadsdriverne i prosjektet. Ved suksessiv endring av geometriske variabler kan vi hele tiden holde en oppdatert kalkyle med grunnlag på dokumenterbare og oppdaterte markedspriser. Dette gjør at du raskt kan se lønnsomheten i prosjektet og gjøre grundige og raske beslutninger uten å gå ut i markedet.

Vi har også god erfaring i å beregne produksjonsverdi og gjenstående produksjonsverdi i saker med byggestopp, samt tilbakestille prisgrunnlag tilbake til ulike årstall. Har også god erfaring med prising av avvik og endringer som har skjedd underveis i produksjonen.

Har du behov for CO2-regnskap i ditt prosjekt, kan vi levere dette ved å utarbeide mengdebeskrivelse knyttet opp mot oppdatert database for de ulike leveranser.

Kalkulasjon
Ressurskalkulasjon