Innkjøp

Utforming av tilbudsgrunnlag for innhenting av tilbud er viktig for å unngå overraskelser i form av uventede tillegg grunnet misforståelser og ufullstendig omfang av arbeider og leveranser i tilbudsforespørselen.

Lillestrøm Byggteknikk AS bistår med å fremskaffe komplett og riktig tilbudsgrunnlag og riktig kontraktsformular for tilpasning til ditt prosjekt. Vi utarbeider tilbudsinnbydelse og bistår med utsendelse og innhenting av tilbud i markedet.

Kontrakt

Ofte er det ikke den laveste tibudssummen som til slutt ender opp som det billigste. Vi gjør en grundig gjennomgang av de mottatte tilbud, sørger for at eventuelle mangler, tilllegg og andre forutsetninger i tilbudet blir sammenstilt og at tilbudssummen blir korrigert i forhold til dette.

Etter valg av entreprenør, bistår med forhandlinger frem til signert kontrakt

Oppfølging

Vi tilbyr tverrfaglig kompetanse for oppfølging av prosjektet, og sikrer at utførelse og leveranser blir gjennomført i henhold til kontrakt.

Oppfølging
Velkommen til en uforpliktet samtale eller send oss en tilbudsforespørsel.

Lillestrøm Byggteknikk AS | post@lbtek.no | +47 920 80 950 | Org.nr. 828583972 MVA