Innkjøp / Anskaffelse

Lillestrøm Byggteknikk AS bistår med kontraktsformular og utforming av kontrakt for ulike entrepriser. Vi utarbeider tilbudsinnbydelse og bistår med utsendelse og innhenting av tilbud i markedet. En grundig gjennomgang av mottatte tilbud med tilbudte forutsetninger er nødvendig for å sammenstille disse på likt grunnlag og sikre at du velger de mest gunstigste tilbudene for ditt prosjekt. Vi legger frem forslag til innstilling der du etter å ha bestemt deg for hvem du ønsker å benytte, bistår med forhandlinger frem til signering av kontrakt. Ønsker du oppfølging av kontrakten og påse at utførelse og leveranser blir gjennomført som avtalt, kan vi bistå med profesjonell og tverrfaglig kompetanse.

Oppfølging
Tilbud