For-prosjektering

Ønsker du å sikre deg å få inn de beste tilbudene fra ulike entreprenører og sammenstille disse på likt grunnlag med tegninger og beskrivelser av de løsninger og kvaliteter du ønsker og samtidig sikre at prosjektet holdes innenfor tilbudte kostnadsrammer, kan Lillestrøm Byggteknikk AS utarbeide kvalitetsbeskrivelse, for-prosjektere løsninger og tekniske installasjoner samt utarbeide komplett tilbudsgrunnlag med forslag til kontrakt for din entreprise.

Utførende entreprenører er proffe og vet å ta seg tilleggssbetalt for tjenester og forhold som ikke er nevnt i tilbudsforespørsel, derfor lønner det seg å få utarbeidet en proff tilbudsforespørsel med hva som skal bygges, hvilke forutsetninger som skal ligge til grunn, grensesnittet for entreprisen, hvordan det skal utføres og hvilke kvalitet som skal leveres. Dette reduserer entreprenørenes risiko som fører til en lavere pris for deg og at du unngår uforutsette tilleggskostnader. Du sikrer da at prosjektet overleveres iht. kontrakt og faste kostnadsrammer.

I for-prosjekteringen utarbeides beskrivelse og tegninger med hensyn til brannsikkerhet, rømningsveier, lydisolering, tekniske føringer for vann og avløp, ventilasjonsløsning med føringer, kvalitetsbeskrivelse/leveransebeskrivelse, generelle forutsetninger og betingelser, kontraktsfromular og tilbudsinvitasjon.

Følgende leveres:

 • Tilbudsinnbydelse med orientering om prosjektet, krav og kvalifikasjoner til entreprenør og gjennomføring av tilbudsprosessen.
 • Tilbudsskjema for sammenstilling og vedlegg
 • Kontrakts-formular for kontrakt med utførende entreprenør
 • Forhold i grunn og fundamenteringsprinsipp
 • Kvalitetsbeskrivelse på alle leveranser og ferdig produkt
 • Funksjonsbeskrivelse for teknisk anlegg
 • Målsatte plantegninger for mengdeberegning
 • Møbleringsplan for bygginnredning
 • Riveplan med anvisinger om hva som skal rives
 • Plan hulltagning/slissing/tetting i eksisterende konstruksjoner for tekn. føringer
 • Prinsippskisse for nye avløps-føringer og tilkobling til eksisterende anlegg
 • Prinsippskisse for nye vannledninger og påkobling til eksisterende anlegg
 • Prinsippskisse for ventilasjonsanlegg med føringer for avsug, avkast og tilluft
 • Himlingsplan med senkede lydhimlinger og innkassing for tekniske føringer
 • Vindu- og dør-skjema med størrelser, kvalitet, bestykning, lyd- og energi- krav
 • Lydskisse med kvaliteter for støyreduksjon mellom bruksenheter og rom
 • Brannskisse med tiltak for brannsikkerhet
 • Grunnlag for konstruksjonssikkerhet og statiske beregninger

For-prosjekteringen danner grunnlag for entreprenøren til å gi riktig pris for hva det som skal bygges samt grunnlag for kontrakt.

Kvalitetsbeskrivelse
Kontrakt