For-prosjektering

Om du ønsker du å innhente tilbud fra flere entreprenører, redusere entreprisekostnaden og sammenstille tilbudene på samme grunnlag, er nøkkelen at man har et godt beskrevet tilbudsgrunnlag med riktige beskrivelser, tegninger og forutsetninger. Da slipper man overraskelser med tillegg underveis i prosjektet og man unngår å betale unødvendig påslag for entreprenørens risiko og usikkerhet.

I tilbudsgrunnlaget må det klart fremgå hva som skal leveres og inngå i leveransene, beskrevne funksjoner, kvaliteter, grensesnitt, ansvar, avregninger ved uforutsette tillegg, transporter, avfallshåndtering og andre rigg- og drifts-forutsetninger. I tillegg må tilbudsgrunnlaget inneholde kontraktsbetingelser som sikrer gjennomføring, fremdrift og garantier.

Med et godt gjennomarbeidet tilbudsgrunnlag kan tilbud fra ulike entreprenører sammenstille på samme grunnlag. Gode tegninger og godt beskrevne løsninger og kvaliteter sikrer at prosjektet holdes innenfor kostnadsrammene.

Lillestrøm Byggteknikk AS bistår med utarbeidelse av gjennomarbeidede beskrivelser, for-prosjekterer tverrfaglig løsninger og tekniske installasjoner samt utarbeide komplett tilbudsgrunnlag med tegninger og forslag til kontrakt for entreprisen.

I for-prosjekteringen utarbeides beskrivelse og tegninger med hensyn til brannsikkerhet, rømningsveier, lydisolering, tekniske føringer for vann og avløp, ventilasjonsløsning med føringer, kvalitetsbeskrivelse/leveransebeskrivelse, generelle forutsetninger og betingelser, kontraktsfromular og tilbudsinvitasjon.

Følgende leveres:

 • Tilbudsinnbydelse med orientering om prosjektet, krav og kvalifikasjoner til entreprenør og gjennomføring av tilbudsprosessen.
 • Tilbudsskjema for sammenstilling og vedlegg
 • Kontrakts-formular for kontrakt med utførende entreprenør
 • Forhold i grunn og fundamenteringsprinsipp
 • Kvalitetsbeskrivelse på alle leveranser og ferdig produkt
 • Funksjonsbeskrivelse for teknisk anlegg
 • Målsatte plantegninger for mengdeberegning
 • Møbleringsplan for bygginnredning
 • Riveplan med anvisinger om hva som skal rives
 • Plan hulltagning/slissing/tetting i eksisterende konstruksjoner for tekn. føringer
 • Prinsippskisse for nye avløps-føringer og tilkobling til eksisterende anlegg
 • Prinsippskisse for nye vannledninger og påkobling til eksisterende anlegg
 • Prinsippskisse for ventilasjonsanlegg med føringer for avsug, avkast og tilluft
 • Himlingsplan med senkede lydhimlinger og innkassing for tekniske føringer
 • Vindu- og dør-skjema med størrelser, kvalitet, bestykning, lyd- og energi- krav
 • Lydskisse med kvaliteter for støyreduksjon mellom bruksenheter og rom
 • Brannskisse med tiltak for brannsikkerhet
 • Grunnlag for konstruksjonssikkerhet og statiske beregninger

For-prosjekteringen danner grunnlag for entreprenøren til å gi riktig pris for hva det som skal bygges samt grunnlag for kontrakt.

Kvalitetsbeskrivelse
Kontrakt

Lillestrøm Byggteknikk AS | post@lbtek.no | +47 920 80 950 | Org.nr. 828583972 MVA