Byggesøknader

For tiltak som omfattes av søknadsplikten etter plan- og bygningslovens §§ 20-1 og 20-2, bistår Lillestrøm Byggteknikk AS med innhenting av tillatelse til tiltak iht. byggesaksforskriften. Vi sørger for innhenting og utarbeidelse av nødvendig dokumentasjon, utarbeider og sender nabovarslinger, fyller ut søknader og sender inn all nødvendig dokumentasjon som tegninger, anvsininger og redgjørelser for tiltaket, eventuelle dispansasjonssøknader, belegger prosjektet med ansvarsretter og innhenter samsvarserklæringer frem til og med søknad om ferdigattest.

Vi gjennomgår og gransker byggesaksarkivet, lokale planer og regulerings-bestemmelser samt lager oppstilling med relevante krav i plan og bygningsloven for tiltaket, som setter rammebetingelser til byggesaken for plassering og utforming. Disse forholdene avklarer vi på forhånd før vi går videre med prosjektet for å sikre at byggesøknaden blir godkjent hos kommunen.

Byggesøknad