Arkitekt-tjenester

Rammebetingelser – Løsningsforslag – Byggesøknadstegninger – Byggesøknad – Ferdigattest

Lillestrøm Byggteknikk AS leverer arkitekttjenester hvor vi også bistår med mulighetsstudie, utarbeider skisseprosjekt med suksessiv kostnadskontroll, utvikler forprosjekt for rammetillatelse og for-prosjekterer for innhenting av igangsettingstillatelse. Vi tegner og modellerer i programmet ArchiCad, som er et BIM-verktøy fra Graphisoft. I Archicad lages tredimensjonale modeller hvor alle tegninger som utarbeides er knyttet til én virtuell modell som enkelt kan leses og navigeres rundt i en nettleser. Dette gir deg som kunde mulighet å «gå» rundt i modellen før man setter i gang å bygge.

Arkitekt Lillestrøm