Arkitekt-tjenester

Redegjørelse rammebetingelser – Løsningsforslag – Søknadstegninger – Byggesøknad – Ferdigattest

Lillestrøm Byggteknikk AS utarbeider søknadstegninger, byggesøknader for innhenter byggetillatelser og ferdigattester. Vi står som ansvarlig søker og ansvarlig prosjekterende for arkitekturprosjektering.

Vi tilbyr også mulighetsstudie, skisseprosjekt med suksessiv kostnadskontroll, forprosjekterer og utvikler nødvendige beskrivelser med tegningsgrunnlag for tilbuds-innhenting av utførende entrepriser. Vi jobber for totaløkonomisk lønnsomhet i prosjektene der vi kan bidra med gode kostnadseffektive løsninger som reduserer byggekostnaden, optimaliserer driftskostnader og skaper merverdi også ved evt. videresalg.

Vi tegner og modellerer i programmet ArchiCad, som er et BIM-verktøy fra Graphisoft. I ArchiCad lages tredimensjonale modeller hvor alle tegninger er knyttet til én virtuell modell som enkelt kan leses og navigeres rundt i en nettleser. Dette gir deg som kunde nøyaktige og oppdaterte tegninger og mulighet å «gå» rundt i modellen før man setter i gang å bygge.

Arkitekt Lillestrøm

Har du en ide og ønsker en uforpliktet prat eller ønsker et tilbud på noen av våre tjenester for gjennomføring av ditt prosjekt, er du velkommen til å kontakte oss ved å ringe eller sende en epost.

Våre arkitekttjenester:

  • Mulighetsstudie
  • Løsningsforslag
  • 3D-modellering
  • Arkitektur-prosjektering
  • Søknadstegninger
  • Byggesøknad
  • Forprosjektering
  • Komplett tilbudsgrunnlag

Lillestrøm Byggteknikk AS | post@lbtek.no | +47 920 80 950 | Org.nr. 828583972 MVA