Arkitekt-tjenester

Lillestrøm Byggteknikk AS utfører arkitekttjenester hvor vi bistår med mulighetsstudie, lager skisseprosjekt med suksessiv kostnadskontroll, utvikler forprosjekt for rammetillatelse og prosjekterer for innhenting av igangsettingstillatelse. Vi tegner og modellerer i programmet ArchiCad, som er et BIM-verktøy fra Graphisoft. I Archicad kan man tegne tredimensjonale modeller, det vil si at plantegninger, snitt, fasader og masseberegning er knyttet til én virtuell modell.

Arkitekt Lillestrøm