Vi utfører store og små oppdrag for private boligeiere og kommersielle bedrifter. Har du behov for hjelp, ta kontakt og be om fastpris-tilbud.

Arkitekt-tjenester

 • Skisser / løsningsforslag
 • 3D-modellering
 • Søknadstegninger
 • Arbeidstegninger
 • Detaljer

Byggesøknader

 • Bruksendring
 • Ombygging
 • Tilbygg
 • Fasadeendring
 • Utendørs-konstruksjoner
 • Dispensasjoner

For-prosjektering

 • Tverrfaglig løsninger
 • Ventilasjonsanlegg
 • Vann og avløp
 • Fuktsikring
 • Oppvarming
 • Kvalitetsbeskrivelse
 • Tilbudsgrunnlag
 • Fremdrift

Innkjøp / Anskaffelse

 • Utforming kontrakt
 • Tilbudsinbydelse
 • Innhenting av tilbud
 • Sammenstilling
 • Kontrahering
 • Forhandling-kontrakt
 • Oppfølging

Kalkulasjon / Økonomi

 • Tidligfasevurderinger
 • Budsjetter
 • Kalkyler
 • Etterkalkyler
 • Kostnadsberegning
 • CO2-regnskap

Dokumentasjon

 • Radonmåling
 • Reklamasjon
 • Gransking byggesak
 • Faglig rapport
 • Kostnadsberegning
 • Oppmåling

Rådgivning

 • Løsninger
 • Befaring
 • Kvalitetssikring
 • Prosessplanlegging
 • Funksjonsbeskrivelse
 • Kvalitetsbeskrivelse
 • Mengde-beskrivelser

Etablering / utvikling

 • Ressurskalkulasjon
 • Anbudsregning
 • Totalentrepriser
 • Kalkulasjonsprogram
 • Modellering
 • Suksessiv kostnadsberegning