Vi utfører store og små oppdrag for private boligeiere og kommersielle bedrifter. Har du behov for hjelp, ta kontakt og be om fastpris-tilbud.

Arkitekt-tjenester

 • Skisser / løsningsforslag
 • 3D-modellering
 • Søknadstegninger
 • Arbeidstegninger
 • Detaljer

Byggesøknader – Ansvarlig søker

 • Bruksendring
 • Ombygging
 • Tilbygg
 • Påbygg
 • Fasadeendring
 • Nybygg
 • Utendørs-konstruksjoner
 • Dispensasjoner

For-prosjektering

 • Tverrfaglig løsninger
 • Dimensjonering
 • Geoteknisk vurdering
 • Brannkonsept
 • Energiberegning
 • Vann/avløp
 • Ventilasjon
 • Oppvarming
 • Fuktsikring
 • Kvalitetsbeskrivelse
 • Tilbudsgrunnlag
 • Fremdrift

Anbud / Innkjøp

 • Tilbudsinbydelse
 • Tilbudsinnhenting
 • Sammenstilling
 • Forhandling
 • Kontrakt
 • Oppfølging

Kalkulasjon / Økonomi

 • Tidligfasevurderinger
 • Budsjetter
 • Kalkyler
 • Etterkalkyler
 • Kostnadsberegning
 • CO2-regnskap

Dokumentasjon

 • Radonmåling
 • Befaring
 • Fagrapport
 • Reklamasjon/bolig-tvist
 • Gransking bygges-aksarkiv
 • Kostnadsberegning
 • Oppmåling

Rådgivning

 • Løsninger
 • Befaring
 • Kvalitetssikring
 • Prosessplanlegging
 • Funksjonsbeskrivelse
 • Kvalitetsbeskrivelse
 • Mengde-beskrivelser

Etablering / utvikling

 • Systemoppsett
 • Programmer
 • Kalkulasjonsrutiner
 • Anbudsregning
 • Anbudsprosess
 • Ressurskalkulasjon
 • Totalentrepriser
 • 3D-modellering
 • Tverrfaglig erfaringsutveksling
 • Suksessiv kostnadsberegning