Arkitekt-tjenester – Byggesøknad – For-prosjektering

Lillestrøm Byggteknikk AS leverer arkitekt-tjenester, innhenter byggetillatelser og for-prosjekterer i ulike boligprosjekter med ombygging, tilbygg, påbygg, m.m., samt bistår med tverrfaglig bygg-rådgivning og kostnadsberegninger.

Vi utfører mulighetsstudie, tilbyr skisseprosjekt med suksessiv kostnadskontroll, for-prosjekterer og utvikler nødvendige beskrivelser med tegningsgrunnlag for tilbuds-innhenting av utførende entrepriser. Vi jobber for totaløkonomisk lønnsomhet i prosjektene der vi kan bidra med gode kostnadseffektive løsninger som reduserer byggekostnaden, optimaliserer driftskostnader og skaper merverdi også ved evt. videresalg. 

Faglig rapport og kostnadsberegning – Boligtvist

Med bred og tung arbeidserfaring innen totalentrepriser i ulike bygningskategorier, bistår Lillestrøm Byggteknikk AS også med faglig rådgivning og kostnads-beregninger i ulike skadesaker og boligtvister. Vi utarbeider faglige rapporter der byggesaksarkiv, salgsoppgave og eiendom granskes for evt. feil og mangler som kostnadsberegnes med oppdaterte og dokumenterbare markedspriser.

Våre kunder er private boligeiere, takstmenn, advokater og entreprenører.

Vårt kjerneområde er Lillestrøm kommune. Markedsområde utover dette er hovedsakelig Romerike og Oslo, men utfører også enkeltoppdrag i hele landet.

Kalkulasjon og anbuds-ledelse

Lillestrøm Byggteknikk AS mengdeberegner, beskriver og kalkulerer i ulike byggesaker. Med bred og tung arbeidserfaring innen totalentrepriser i ulike bygningskategorier, bistår vi med mengdebeskrivelser og ressurskalkulerer i programmet ISY ByggOffice. Vi utarbeider detaljerte kalkyler med tidsforbruk, timekostnad, materialforbruk og materialkostnad.

Vi har også lang erfaring med tilbudsvurdering der vi gransker risiko og uforutsett, gjør en markedsvurdering og utformer viktige tilbuds-forutsetninger.

Vi utfører også suksessiv kostnadskontroll og tidligfasevurderinger der vi setter opp budsjetter for ditt prosjekt. Gjennom programmet ISY Calcus utfører vi raske beregninger basert på de største kostnadsdriverne i prosjektet. Ved suksessiv endring av de geometriske kostnadsdriverne kan vi hele tiden holde en oppdatert kalkyle med grunnlag i markedspriser som er oppdatert og dokumentert. Dette gjør at du raskt kan se lønnsomheten i prosjektet og gjøre grundige og raske beslutninger uten å gå ut i markedet.

Etablering / Utvikling

Lillestrøm Byggteknikk AS bistår entreprenører med etablering og opplæring av systemer og kalkulasjonsrutiner, etablerer gjennomarbeidede planer for anbudsprosesser og bruk av programvarer.

Vi bistår med alt fra oppstart med kartlegging av ressursbehov og etablering av systemer til oppbygging av maler og rutiner med grundig opplæring i hele anbudsprosessen slik at ansatte blir i stand til å ta totalansvar gjennom hele anbudsprosessen. Med bred og tung arbeidserfaring innen totalentrepriser i ulike bygningskategorier, tilfører vi fagkunnskap til dine ansatte som vil gjøre din bedrift godt rustet og mer konkurransedyktig.

Mer informasjon under ulike lenker finner du på siden «Våre tjenester».

Arkitekt

Ta kontakt med Lillestrøm Byggteknikk AS om du trenger en arkitekt til ditt prosjekt.

Våre leverandører:

Lillestrøm Byggteknikk AS | post@lbtek.no | +47 920 80 950 | 828583972MVA