Har du byggeplaner? Vi hjelper private boligeiere.

Ring oss på mobil 920 80 950 eller send e-post til post@lbtek.no

Arkitekttjenester – Byggesøknad – Prosjektering

Vi tegner, prosjekterer og innhenter byggetillatelser og ferdigattest.

Vi utfører mulighetsstudier, utarbeider løsningsforslag og sørger for at søknadstegninger utformes iht. gjeldende regelverk.

Vi påtar oss ansvarsrett innen prosjektering og står som ansvarlig søker slik at dine byggeplaner fremmes i samsvar med gjeldende regelverk.

Vi bistår private boligeiere og kommersielle utbyggere gjennom alle stadier av bolig- og byggeprosesser, tilpasset deres spesifikke behov.

Våre oppdrag er alt fra mindre endringer i eneboliger til nye boliger og endringer i større bygg.

Vi budsjetterer og kostnadsberegner i ulike byggesaker og leverer treffsikre priser med grundig dokumentasjon.

Vår lokale tilhørighet er Lillestrøm kommune. Vårt markedsområde er hovedsakelig Romerike og Oslo, men utfører også enkeltoppdrag i hele landet.

Arkitekt-tjenester – Byggesøknad – Prosjektering

Skal du bygge, rive eller gjøre endringer i eksisterende bygg, hjelper vi til med søknadstegninger, innhenter byggetillatelse og ferdigattest. Vi står som ansvarlig søker og ansvarlig prosjekterende.

Ønsker du bistand med innhenting av ulike tilbud fra utførende , kan vi utarbeide komplett tilbudsgrunnlag med tilbudsinnbydelse, kvalitetsbeskrivelse, kontraktstegninger, tilbudsskjema og kontraktsformular.

Lastberegninger og dimensjonering

Om du skal bygge eller endre bærekonstruksjoner, utfører vi lastberegninger og dimensjonerer bjelker i stål og tre. Vi dimensjonerer også plass-støpte fundamenter, vegger og gulv under terreng og utarbeider armering- og arbeidstegninger.

Budsjettering, kalkulasjon og kostnadsberegninger

For viktige beslutninger med behov for forutsigbare budsjetter og dokumenterte priser, leverer vi både tidligfasevurderinger ved for eksempel tomtekjøp og kan føre prosesser med suksessivt kostnadskontroll i utviklingsfaser for dynamisk tilnærming etter hvert som prosjektets rammer blir klarere.

Vi leverer også kostnadsberegninger og fagrapporter for dokumentasjon av feil og mangler ved boliger. Slike forhold dokumenteres opp mot relevante bestemmelser i lokale planer samt plan- og bygnignsloven med tilhørende forskrifter. Fagmessig utbedring beskrives og mengdeberegnes. Det hele kostnadsberegnes med dokumenterte priser gjeldende i dagens marked.

Grunnlag for prisene hentes fra Bygganalyse AS, som utgir ISY Calcus og Norsk Prisbok i samarbeid med Norconsult Informasjonssystemer. Prisdatabasen oppdateres 2 ganger i året basert på regnskapstall fra gjennomførte prosjekter i Oslo og sentrale østlandsområdet, hvor tallene er markedstilpasset den kontinuerlige utviklingen i byggebransjen.

Ansvarlig søker og arkitekt Lillestrøm Byggteknikk AS hjelper deg hele veien frem til ønsket resultat.

Våre leverandører:

Lillestrøm Byggteknikk AS | post@lbtek.no | +47 920 80 950 | Org.nr. 828583972 MVA