Velkommen til Lillestrøm Byggteknikk AS

Vi leverer arkitekt-tjenester, prosjekterer og innhenter byggetillatelser i ulike boligprosjekter samt bistår med budsjetter, kalkulasjon og kostnadsberegninger.

Vi tar oppdrag med alt fra mindre endringer i eneboliger til nye boliger og endringer i større bygg, både for private og kommersielle aktører, i TKL1 og enkelte tiltak i TKL2. Vårt markedsområde er Oslo og Romerike men utfører også enkeltoppdrag i hele landet.

Arkitekt-tjenester – Byggesøknad – Prosjektering

Skal du bygge, rive eller gjøre endringer i eksisterende bygg, hjelper vi til med søknadstegninger, innhenter byggetillatelse og ferdigattest. Vi står som ansvarlig søker og ansvarlig prosjekterende for arkitektur.

For innhenting av tilbud fra utførende entreprenører, kan vi utarbeide forprosjekt med komplett tilbudsgrunnlag for kontrakt- og prosjekt-gjennomføring.

Lastberegninger og dimensjonering

Om du skal bygge eller endre bærekonstruksjoner, utfører vi lastberegninger og dimensjonerer bjelker i stål og tre. Vi dimensjonerer også plass-støpte fundamenter, vegger og gulv under terreng og utarbeider armering- og arbeidstegninger.

Budsjettering, kalkulasjon og kostnadsberegninger

For viktige beslutninger med behov for forutsigbare budsjetter og dokumenterte priser, leverer vi både tidligfasevurderinger ved for eksempel tomtekjøp og suksessivt kostnadskontroll i utvikling av skisse-faser.

For totalentrepriser i tilbudsfasen eller prosjekter i gjennomføringsfasen, tilbyr vi mengdeberegninger og beskrivelser for innkjøp, samt bistår med ressurskalkulasjon for egenproduksjon. Vi har bred og tung arbeidserfaring med anbudsledelse innen totalentrepriser for større boligprosjekter, næringsbygg og rehabilitering.

Vi leverer også kostnadsberegninger og fagrapporter for dokumentasjon av feil og mangler i boliger. Slike forhold dokumenteres opp mot relevante bestemmelser i regelverket, der fagmessig utbedring beskrives og mengdeberegnes med oppmålinger. Det hele kostnadsberegnes med dokumenterte priser gjeldende i dagens marked.

Ansvarlig søker og arkitekt Lillestrøm Byggteknikk AS hjelper deg hele veien frem til ønsket resultat.

Våre leverandører:

Lillestrøm Byggteknikk AS | post@lbtek.no | +47 920 80 950 | Org.nr. 828583972 MVA